Så här tillverkas Flaska


Funderar du över hur det kommer sig att en glasflaska kan göra så stor skillnad? Läs vidare för att se hur Flaska tillverkas samt för att få lite djupare insikt i vad det är som gör strukturerat vatten så speciellt

90min

TPS-programmering


2

Vattenreningssymboler


Gravyr

Först och främst graveras flaska.

Den första graveringen är ett batchnummer för att att kunna kvalitetskontrollera flaskor. Den andra graveringen är är ett kosmogram, eller mandala, som skyddar frekvensen i glaset när den väl laddas. Den tredje symbolen, ORO, i en rektangulär ruta är till för att effektivisera vattenstruktureringen.


 

Avprogrammering

Nu är det dags att avprogrammera glaset från gamla frekvenser.

Detta för att effektivisera själva programmeringen i steg tre.


TPS-programmering

I tredje och sista steget, vilket också tar längst tid, utsätts flaskorna för en frekvensprogrammering av en orgonkanon under 90 minuter.

Programmet innehåller frekvenser från naturen som är i symbios med källvatten vilket därefter kommer att influera all vätska som kommer i kontakt med flaskan. Frekvenserna programmeras in i glaset som består av silikondioxid (SiO2). Glaset innehåller ca. 71% SiO2. När vätska nu kommer i kontakt med glaset kommer information från glaset föras över till vätskan via kvantelektrodynamiska oscillationer som nu är inprogrammerade i glaset.


Silikon

Silikon är inte detsamma som silikondioxid.
Vad vi brukar referera till när vi säger ”silikon” i vanlig mening är en av människan skapad kemisk (oljebaserad) blandning som egentligen heter polysiloxan eftersom det är ett slags polymer. I vardagligt tal säger vi plast istället för polymer.
Naturligt silikon är ett grundämne och är en av komponenterna som utgör vanlig sand.

För att tillverka glas hettas sand upp till smältpunkten där sanden som nu är en vätska går att forma till en form som stelnar och har nu genomgått en alkemisk process där molekylernas grundstruktur har förändrats och genomgått en förädling, de bildar en kristalliserad form.
Kristall innebär att molekylerna som utgör materialet har ett enhetligt mönster.
Eftersom den smälta sanden svalnar och stelnar i samma hastighet genom materialet skapas nu kristallformade molekylstrutkurer av exakt samma molekyler som tidigare såg ut som sand. Eftersom molekylerna kristalliseras blir resultatet även genomskinligt.

Is är kristalliserad form av vatten, eftersom vattenmolekylerna stelnar och repeterar samma mönster, vilket skapar kristaller.

När olika mineraler binder sig till dessa organiska ämnen kan olika naturliga kristaller bildas, det är dessa vi benämner som bergskristaller så som granit och kvarts.
Åter igen hänvisar namnet kristall till molekylstrukturen, då det är en fråga om hur enhetlig molekylstrukturen är som avgör renheten av stenen, eller i detta fall kommer det att kallas, kristallen.

Kristallglas har en unik frekvens just på grund av den enhetliga molekylstrukturen, dessa glas går därmed ej att programmera då de redan är ”programmerade” med sin unika frekvens.
Därför är glaset i Flaska-flaskorna ej kristallglas, annars hade de inte gått att programmera med de frekvenser glaset får i TPS-proceduren (Technology of Programming Silicone).

Silicone Valley heter Silicone Valley just på grund av grundämnet silikon. Där utvanns / utvinnes sand för att göra kiselbaserade programmerbara datorchips med kvartskristaller. Kisels latinska namn är just Silicum.